Skip to content

Forensisk utredning för privatperson

Vi hjälper dig få fram digitala bevis från dator, mobiltelefon, surfplatta och digitalminne. Bevis som kan användas i rättstvister med andra privatpersoner, företag eller myndigheter. Eller som kan fria dig i en brottsutredning.

Forensisk utredning för privatperson. Framtagning av digitala bevis. Ahlberg data, Nacka Strand.

Privat forensisk utredning i konflikter och rättstvister

Ahlberg data kan hjälpa dig att få fram värdefull, dold och raderad information från olika digitala apparater genom en forensisk utredning, digitala bevis som kan användas i rättstvister, brottsutredningar, konflikter med företag eller andra privatpersoner med mera.

Du kanske söker bevis mot någon i en vårdnadstvist eller arvstvist du behöver vinna eller behöver digitala och verifierade bevis som kan fria dig i en brottsutredning.

Vi använder mycket avancerad, högteknologisk utrustning för att kunna hjälpa dig med professionella forensiska undersökningar och utredningar av innehållet i bland annat datorer och mobiltelefoner.

Allt för att få fram bevis för din räkning som håller juridiskt. För att du ska kunna gå vinnande ur tvisten eller brottsutredningen. Vi återskapar bland annat raderade sms, e-post, olika dokument, chattar, video, ljudfiler, loggfiler som visar olika händelser samt tid och plats med mera.

Världens mest avancerade utrustning för forensisk utredning och framtagning av digitala bevis. Finns Hos Ahlberg data.

Exempel på forensisk utredning där vi kan hjälpa dig med digitala bevis

Hjälp med bevis som kan fria dig i en brottsutredning. Forensisk utredning av digitala apparater hos Ahlberg data
Allmänna brottsutredningar
Ekonomiska brott/skattemål
Ekonomiska brott/skattemål
Hjälp med bevis i skilsmässor, vårdnadstvister, bodelningar, arvstvister med mera - hos Ahlberg data Nacka Strand.
Arvstvister, familjerätt, skilsmässor mm
Förtalsmål
Förtalsmål
Tvist mellan företag och konsument - Ahlberg data utreder, tar fram bevis.
Tvist mellan privatperson och företag
Kontraktsbrott
Kontraktsbrott
Konflikt myndighet privatperson
Konflikt myndighet privatperson
Verifiering av digitala dokuments äkthet
Verifiering av digitala dokuments äkthet
Stalkning sociala media
Stalkning sociala media
Misstänkt dataintrång
Misstänkt dataintrång

Alltid uppdaterade med cutting edge-teknik

Det har blivit allt svårare att öppna moderna mobiltelefoner (smartphones) och extrahera data, men Ahlberg data lägger stora resurser på att alltid ha den senaste och bästa utrustningen för att kunna ta oss förbi låsen och krypteringarna i telefonerna – och kunna komma åt den information du vill få fram.

nyckel-mobil

Utrustningen vi använder för forensiska utredningar är inte tillgänglig på den öppna marknaden. Men Ahlberg data är licensierade av israeliska Cellebrite – som är världsledande när det gäller utrustning för IT-forensik – och kan därför göra nya uppdateringar av mjukvaran för olika telefonmodeller varje dag. 

Vi får fram bevisen åt dig

Assistans i vårdnadstvist - forensisk utredning för privatperson.

Tack vare vår avancerade teknik, och att vi har personal som verkligen kan sin sak när det gäller IT-forensik och forensisk undersökning, får vi fram bevisen åt dig, raderade sms och bilder, video, ljudfiler, känsliga dokument och anteckningar, video-filmer, utdrag från chattar, e-post, samtalslistor, loggar över filer som kopierats, laddats ned eller upp, filer som manipulerats, geografiska positioner vid olika tidpunkter med mera.

Anledningar att anlita Ahlberg data för forensisk utredning

Forensisk utredning kan avgöra rättstvist. Ahlberg data, Nacka Strand.

Rätt bevis kan avgöra rättstvist

Ahlberg data erbjuder forensiska undersökningar för privatpersoner samt företag, organisationer och advokater, jurister.

Vi jobbar snabbt och effektivt

IT-forensik - utredning av anklagelser och bevisläget via mobiltelefon, dator, digitalminne mm

Utreder diskret och privat

<div style="margin-top:-4px;">Kostar mindre än närmaste konkurrent</div>

Kostar mindre än närmaste konkurrent