Skip to content

Forensisk undersökning för företag, organisationer och myndigheter

Hos Ahlberg data i Nacka Strand

Forensisk undersökning för företag. Rättstvist, medarbetare misstänkta för oegentligheter eller brott.

Diskret forensisk undersökning av oegentligheter och brottsmisstankar

Ahlberg data är ett av få privata specialistföretag som jämsides med polisen kan återställa data och genomföra en IT-forensisk undersökning av olika digitala apparater som dator, server, mobiltelefon och surfplatta enligt de höga krav på rättssäkerhet som finns i Sverige. Vi tar fram och verifierar bevis.

Vi arbetar mycket med forensiska utredningar åt framför allt företag, advokater, jurister och myndigheter. Man får professionell hjälp att utreda och få klarhet i oegentligheter och olagligheter som medarbetare kan ha ägnat sig åt på jobbet exempelvis – och assistans i olika juridiska processer där det behövs bevis. Vi utreder även dataintrång.

Vid behov ställer vi också upp som oberoende, sakkunnigt vittne i domstolsförhandlingar.

Exempel på vad vi utreder i en forensisk undersökning 

  • Om det förekommer illojalitet bland medarbetare
  • Om upphovsrättsskyddade filer kopierats
  • Stöld och vidarebefordrande av  företagshemligheter
  • Spionage mot företaget
  • Kontraktsbrott
  • Ekonomiska oegentligheter
  • Konflikt mellan företag och anställd
  • Misstänkt dataintrång
  • Verifiering av dokuments äkthet med mera

Digital stöld av information vanligt

Forensisk undersökning av USB-minne. Ahlberg data i Nacka Strand.
Brott och oegentligheter på arbetsplatser är mycket vanligt. Ibland kan det orsaka företaget stora problem och kosta mycket tid och pengar. De vanligaste brotten är stöld, illojalitetsbrott samt stjälande och läckande av företagskritisk information. Både män och kvinnor begår brott på jobbet och det är lika vanligt både på högre och lägre positioner inom företaget.

Innan man kan anklaga och konfrontera någon behöver man göra en ordentlig utredning, ta reda på vad som faktiskt har hänt och vad det finns för bevis. Här kommer Ahlberg data in i bilden. Vi klargör bevisläget. Sanningen finns ofta dold inuti en server, en persons dator, mobiltelefon eller minneskort till exempel.

Minneskort är mycket smidiga när man vill stjäla med sig information.

Hur vi återskapar information, dokumenterar och bygger upp en beviskedja

Under den forensiska undersökningen återskapar vi och verifierar raderad data, bland annat sms, olika sorters dokument, e-post, chattar, ljud och video, metadata samt olika typer av loggar. Loggar kan exempelvis visa tid och plats för händelser, om filer har kopierats över till usb-minnen eller andra lagringsmedia och så vidare. Metadata kan visa om data har ändrats och manipulerats.

När vi är färdiga med utredningen har vi byggt upp en beviskedja och levererar en komplett och lättöverskådlig forensisk rapport som är färdig att användas i domstol om man så önskar eller som påtryckning mot motparten/den misstänkta.

Samma utredningsmetod som svenska polisen

Ahlberg data arbetar med samma metodik som den svenska polisen. Skillnaden är att vi jobbar lite mindre byråkratiskt och med kortare handläggningstider.

Du kan få en omfattande utredning igångsatt med kort varsel.

Ahlberg data IT-forensik kan utföra forensiska undersökningar utan onödiga väntetider. Gör grundlig förundersökning diskret och privat.

Inga nedlagda förundersökningar

Hos oss har du hög prioritet och får garanterat saken utredd ordentligt. Vi lägger inte ned några förundersökningar på grund av resursbrist.

Vi debiterar dessutom mindre än närmaste jämförbara konkurrent.

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret