Skip to content

IT-forensik dator och server

Vi undersöker och tar fram dold data och bevismaterial från alla olika typer av datorer och servrar.

IT-forensik dator. Ahlberg data tar fram bevismaterial från dator och server som kan användas i rättsprocesser. Vi ställer även upp som sakkunnigt vittne.

En forensisk undersökning av en dator kan ge mängder av bevismaterial.

IT-forensik dator, extern hårddisk och server

Ahlberg data är mångåriga experter på IT-forensik. Vi utför IT-forensiska undersökningar av alla typer av datorer och andra digitala apparater som lagrar data och som kan innehålla bevismaterial. Vi återskapar raderad och dold information och säkrar digitala bevis från bland annat stationära och bärbara datorer, externa hårddiskar och servrar.

Våra kunder är bland andra privata företag, privatpersoner, polisen, advokater och jurister samt myndigheter, organisationer och medieföretag.

En IT-forensisk utredning av dator eller server innebär bland annat att vi:

IT-forensik dator och server kan ge värdefulla bevis i olika typer av rättstvister.
Identifierar och synliggör alla typer av elektroniska spår som kan utgöra bevis.
En del av begreppet "IT-forensik dator" innebär att vi återskapar raderad och dold data från datorns hårddisk.
Återskapar e-post som raderats, chattkonversationer, bilder, ljudfiler, video, loggfiler, Internethistorik med mera.
Hjälper dig som uppdragsgivare att analysera och tolka den information vi får fram.
Hjälper dig som uppdragsgivare att analysera och tolka den information vi får fram.
När man jobbar med IT-forensik dator är det viktigt att inte bara bevisen tas fram utan att även den forensiska rapporten är överskådlig, pedagogisk och lättillgänglig.
Tar fram överskådliga forensiska rapporter angående användarens aktiviteter som kan användas som dokumentation i olika rättsprocesser och domstolsförhandlingar.
Ställer upp som oberoende, sakkunnigt vittne i domstolsförhandlingar vid behov.
Ställer upp som oberoende, sakkunnigt vittne i domstolsförhandlingar vid behov.

Stöld av affärskritisk data vanligt

Det är enkelt att stjäla med sig affärskritisk information – eller läcka ut den till någon obehörig via jobbdatorn. Vanligast är att stjäla med sig informationen på en extern hårddisk eller ett USB-minne. Men även e-post och “sociala media”, till exempel chattar, kan användas i detta syfte.

IT-forensik dator gäller även tillbehören

Det är bra om man kan beslagta de tillbehör till datorn som den misstänkte har använt, till exempel extern hårddisk och usb-minnen. Vi letar fram de avslöjande detaljerna, både från datorn och minnet, som till exempel märke och serienummer på usb-minnet eller hårddisken som använts, tid för överföring av filer och vilka filer som förts över.

IT-forensik dator och server kan ofta ge avgörande bevis mot en misstänkt person eller i en rättstvist med två olika parter.

Får fram sanningen

Vår forensiska undersökning av datorn ger ofta avgörande bevis mot den som är misstänkt. Även om användaren har försökt ”städa rent” efter sig så kan vi med våra metoder återställa komprometterande dokument och andra datafiler – och rekonstruera händelsekedjor.

Komplett och lättöverskådligt rapportsystem

När undersökningen är klar levererar vi en komplett och lättöverskådlig forensisk rapport till dig. Den innehåller en sammanställning och listar alla potentiella bevis som hittats. Den forensiska rapporten kan till exempel användas i domstol eller som ett påtryckningsmedel mot den misstänkte.

Fler kategorier IT-forensik