Skip to content

Forensisk undersökning mobiltelefon och surfplatta

Vi kan få fram mängder med värdefull, dold information och bevis från mobiltelefoner och surfplattor. Digitala bevis som kan användas i rättstvister bland annat.

IT-forensik - Tömning och undersökning av mobiltelefon hos Ahlberg data IT-forensik.

Forensisk undersökning mobiltelefon

– extrahering och forensisk undersökning av allt innehåll i mobilen.

Ahlberg data är ett ledande företag i Sverige när det gäller dataåterställning och forensiska undersökningar av mobiltelefoner och surfplattor. Vi använder utrustning och metoder som är världsledande när det gäller både avkryptering och forensiska analyser av datan i mobiler och surfplattor.

Vi synliggör dold och raderad data, sms, e-post, olika dokument, chattar, loggfiler som visar tid och plats för händelser med mera. Vi får fram känslig information och bevismaterial som kan användas i utredningar och rättstvister.

Forensisk undersökning mobiltelefon hos Ahlberg data Nacka Strand. Säkrar bevis i rättstvister, ställer upp som sakkunnigt vittne.

Utredning med hjälp av mobiltelefonen och IT-forensik

Det begås många olika typer av brott och oegentligheter på svenska företag. Vi utreder bland annat informationsstöld, trolöshet mot huvudman, övergrepp och maktmissbruk, kontraktstvister, stöld av fysisk eller intellektuell egendom, förskingring och andra ekonomiska brott.

En forensisk undersökning av en mobiltelefon kan vara det bästa sättet att få fram de bevis som behövs i en rättsprocess eller som påtryckningsmedel.

Säkring av bevis genom forensisk undersökning av mobiltelefon hos Ahlberg data Nacka Strand.

Kan öppna krypterad mobiltelefon

Att extrahera data ur en modern smartphone är inte enkelt. Ahlberg data är ett av ytterst få företag som klarar av att öppna avancerade mobiltelefoner – jämsides med polisen. 

Mobiltillverkarna “låser in” och krypterar datan i telefonerna med allt mer avancerade algoritmer så att det ska bli så svårt som möjligt att komma åt informationen inuti dem utan att ha tillgång till lösenord och så vidare. Det behövs bästa tänkbara utrustning och högsta kompetens för att klara det.

Alltid uppdaterade

En lyckad forensisk undersökning av en mobiltelefon hänger, förutom kompetensen hos IT-forensikern, på att tekniken är väl uppdaterad. Ahlberg data lägger stora resurser på att alltid ha den senaste och bästa utrustningen för att kunna ta oss förbi låsen och krypteringarna i telefonerna – och kunna komma åt den information du vill få fram.

Utrustningen vi använder är inte tillgänglig på den öppna marknaden. Men Ahlberg data är licensierade, har tillstånd att använda utrustning med högsta säkerhetsklassning. Därmed kan vi också göra nya uppdateringar av mjukvaran för olika telefonmodeller varje dag.

Får fram de digitala bevisen åt dig

En forensisk undersökning av mobiltelefon kräver både avancerad teknisk utrustning och omfatattande kunskap och erfarenhet hos IT-forensikern. Ahlberg data har både lång erfarenhet och den bästa tekniken.

Tack vare vår avancerade teknik, och vår dokumenterade kompetens på området IT-forensik, får vi fram bevisen ur telefonen åt dig, raderade sms och bilder, olika dokument, video, chattar, e-post, samtalslistor, loggar över filer som kopierats, laddats ned eller upp, filer som manipulerats, geografiska positioner vid olika tidpunkter med mera.

Andra kategorier IT-forensiska tjänster