Skip to content

IT-forensik hos Ahlberg data

Vi utreder brott och oegentligheter genom att undersöka datorer, surfplattor, mobiler och digitalminnen. Vi tar fram och verifierar bevis.

Ahlberg data arbetar professionellt med IT-forensik (IT-forensiska utredningar). Det innebär att vi återskapar dold och raderad data från digitala apparater som exempelvis datorer och mobiltelefoner. Det finns ofta mängder av icke synlig data i sådana apparater som kan användas för att ta fram sanningen om någons förehavanden.

Det vi kan få fram kan till exempel hjälpa till att bevisa eventuell brottslighet eller oegentligheter som någon pysslat med på ett företag – eller bistå ett företag eller privatperson i en rättstvist med användbara och verifierbara bevis.

IT-forensik olika digitala apparater

Vad Ahlberg data IT-forensik kan göra för dig

Vi hjälper:

Lång erfarenhet av IT-utredningar

Ahlberg data har hållit på med digital forensik, även kallat IT-forensik, i många år. Vår IT-forensiska avdelning har verktygen och kompetensen att kunna hitta bevis i alla olika typer av elektroniska apparater som lagrar data. Vi vet också hur man ska hantera och verifiera de bevis som hittas så att de verkligen blir användbara i utredningar och rättsprocesser. 

En viktig del är de lättöverskådliga rapporter vi levererar. De är designade att kunna användas som stöd i förhör, utredningar och domstolsförhandlingar. De forensiska tjänster vi erbjuder riktar sig främst till privata företag, men vi erbjuder även samma sak för privatpersoner, polis, myndigheter, advokater, jurister och medieföretag med flera.

Fler kategorier 

Anledningar att anlita Ahlberg data för forensisk undersökning

Ahlberg data IT-forensik. Forensiska undersökningar av datorer, mobiltelefoner mm

Vi tar fram avgörande bevis

Bra och verifierbara bevis är en grundförutsättning för att kunna driva en framgångsrik utredning eller rättstvist.

Ahlberg data IT-forensik. Forensiska undersökningar av datorer, mobiltelefoner mm

Vi jobbar snabbt och effektivt

Vi kan utreda brott, oegentligheter, olika tvister och civilmål direkt. Inga onödiga väntetider.

Ahlberg data IT-forensik. Forensiska undersökningar av datorer, mobiltelefoner mm

Utreder diskret och privat

Man behöver inte riskera att en förundersökning blir offentlig eller läggs ned av åklagare i förtid.

Ahlberg data IT-forensik. Forensiska undersökningar av datorer, mobiltelefoner mm

Kostnaden är jämförelsevis låg

Våra utredningar är kostnadseffektiva. Allt görs digitalt och vi debiterar mindre arvoden än närmaste konkurrent.

Ahlberg data utför även dataräddning från kraschad hårddisk och andra digitala lagringsmedia.