Skip to content

Rättstvist. Hjälp med digitala bevis i rättsprocesser

För advokater och jurister

Rättstvist. Fria eller fälla – digitala bevis kan avgöra

Hjälp med utredning och framtagning av digitala bevis i rättstvist. Ahlberg data IT-forensik.

Ahlberg data i Nacka Strand är ett specialistföretag som kan bistå dig som är advokat eller jurist, och dina klienter med IT-forensiska utredningar i privat regi. Det innebär att vi tar fram digitalt bevismaterial, som är verifierbart, och som du och din klient kan använda i olika typer av brottsutredningar eller rättstvister. 

Våra utredningar görs med hjälp av datorer, mobiltelefoner och andra digitala minnesenheter. Vi återskapar borttagen information som exempelvis raderade SMS, e-post, chattar, video, bilder, ljudfiler och olika typer av dokument.

Vi tar också fram olika loggar och metadata som till exempel kan visa om en person har laddat upp eller ned vissa känsliga filer, om filer manipulerats, tid och plats för olika händelser med mera. Vid behov ställer vi även upp som oberoende, sakkunnigt vittne i domstolsförhandlingar.

UT-kortet ser ut som - och fungerar som - ett ID-kort för besök inom Schengenområdet  Forensisk undersökning av dator och mobiltelefon i rättstvist. Framtagning av digitala bevis.

Exempel på rättstvist där vi kan bistå med bevis

Hjälp att kolla bevisläget i en brottsutredning eller rättstvist. Ahlberg data IT-forensik Nacka Strand.
Allmänna brottsutredningar
Hjälp med bevisföring i vårdnadstvist, arvstvist, familjerätt, skilsmässor med mera. Ahlberg data.
Arvstvister, familjerätt, skilsmässor mm
Forensisk utredning av kontraktsbrott hos Ahlberg data.
Kontraktsbrott
Forensisk undersökning. Bevisföring i rättstvist mellan företag och myndighet.
Tvist mellan företag och myndighet
Hjälp i rättstvist mellan privatperson och myndighet. Tar fram digitala bevis.
Konflikt mellan myndighet och privatperson
Ahlberg data IT-forensik hjälper till att utreda misstänkt dataintrång.
Misstänkt dataintrång
Ekonomiska brott/skattemål
Ekonomiska brott/skattemål
Rättstvist mellan företag och konsument - Ahlberg data utreder, tar fram bevis.
Tvister mellan företag och konsument
Rättstvist - konflikt mellan företag och anställd. IT-forensik, digitala bevis.
Konflikt mellan företag och anställd
Privat forensisk undersökning vid misstänkt stöld av företagshemligheter.
Stöld av företagshemligheter
Verifiering av dokuments äkthet i rättstvist. Ahlberg data IT-forensik.
Verifiering av digitala dokuments äkthet
Förtalsmål
Förtalsmål

Lättöverskådliga forensiska rapporter

Vi jobbar med enorma datamängder. Men när vår undersökning är klar kan vi leverera en komplett och detaljerad, men samtidigt lättöverskådlig och sammanfattande rapport till dig – färdig och godkänd att användas i förundersökningar, rättstvister och förhandlingar. Du kan spara mycket tid jämfört med att gå igenom en massa obearbetat bevismaterial själv.

Ledande inom landet på IT-forensik

Ahlberg data är ett ledande företag inom IT-forensik i Sverige. Vi utreder allting med svensk personal inom landets gränser, har goda referenser och utbildade och erfarna medarbetare. Vi är väl uppdaterade när det gäller den senaste tekniken för datainhämtning och forensisk analys. Ring oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och din klient.

Anledningar att anlita oss i rättstvist

Vi tar fram avgörande bevis
Vi tar fram avgörande bevis
Snabb och effektiv hjälp med att ta fram bevis i rättstvister.
Jobbar snabbt och effektivt – korta väntetider
Diskreta privata forensiska undersökningar i rättstvister och brottsundersökningar.
Utreder diskret och privat
Debiterar mindre än närmaste konkurrent
Debiterar mindre än närmaste konkurrent