Skip to content

IT-forensik –
insamling av bevis
som kan avgöra
en rättstvist

Behöver du hjälp att tolka och förstå en IT-forensisk rapport?

Eller ett sakkunnigt vittne som kan verifiera äktheten i digitala dokument och filer?

Eller kanske hjälp att knyta en person till en plats, eller en gärning till ett klockslag?

Med avancerad IT-forensik i erfarna händer kan vi bistå er med just sådant som kan bidra till avgörande bevisföring i en rättegång, något redan flera advokatbyråer, myndigheter, institutioner och företag upptäckt.

• Vi hjälper dig att tolka och förstå IT-forensiska rapporter

• Vi verifierar äktheten i digitala dokument och filer

• Vi skriver sakkunnigutlåtanden

• Vi ställer upp som sakkunnigt vittne i rättegångar

Vår arbetsmetod

Ahlberg data gör med hjälp av utbildad personal och speciell mjuk- och hårdvara IT-forensiska utredningar och säkrar bevismaterial som sedan kan användas i olika typer av rättstvister, exempelvis i skattemål, arvstvister, familjerättsmål och misstänkta brott på arbetsplatser. Vi går också igenom IT-forensiska undersökningar som polisen har gjort där vi kan sammanställa deras resultat i en komprimerad och överskådlig form. Vi kan även komma med invändningar om vi anser att något saknas eller är felaktigt i andras rapporter.

Vi undersöker datorer, mobiltelefoner och andra digitala enheter för att återskapa raderad information. Vi undersöker e-post, SMS, video- och bildfiler och tar fram loggar som exempelvis kan visa på om en person överfört vissa filer eller var en person befunnit sig vid specifika klockslag.

Våra sakkunnigutlåtanden är godkända att användas i domstolsförhandlingar. Vid behov vittnar vi även i domstol.

Ahlberg data är ett ledande företag inom IT-forensik och dataräddning.
Vi har funnits i närmare 20 år och har goda referenser. Personalen är högskoleutbildad och erfaren.

Bland våra kunder finns redan flera advokatbyråer samt myndigheter, företag i många branscher samt institutioner som KTH, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och SVT. Vi är också väl uppdaterade när det gäller den senaste tekniken för datainsamling och forensisk analys.

Ring oss gärna, eller skicka ett mejl!

Då kan vi berätta mer om vad vi kan göra för er och er klient!